Get Adobe Flash player

Szeretettel várlak! Csatlakozz!

Menű
Szülészet linkgyűjtemény
Szülészet magazin
Szeretettel várlak! Csatlakozz!

Terhességi gyermekágyi segély

Szülési szabadság – Terhességi-gyermekágyi segély – TGYÁS

Mi az a szülési szabadság?
A szülési szabadság a várandós anyát, illetve a már szült nőt megillető szabadság. Időtartama összesen 168 naptári nap, amelyből 4 hetet lehetőleg a várható szülés időpontja előtt kell kivenni. (A szülési szabadság alatt a munkában amúgy “rendesen járó” szabadság is ugyanúgy megilleti a mamát; ezt a munkába való visszatérésekor veheti ki). Az igény visszamenőleg legfeljebb hat hónapra érvényesíthető.

A szülési szabadság akkor is megilleti a szülő nőt, ha gyermeke halva születik vagy a szabadság alatt elhalálozik. Ennek feltételeit az idevonatkozó törvény tartalmazza. A szülési szabadság idejére jár a terhességi-gyermekágyi segély (tgyás).

Ki jogosult a tgyásra?
Terhességi-gyermekágyi segélyt az az anya igényelhet, aki a szülés napját megelőző két éven belül, legalább 180 napon keresztül biztosított volt, és ez a biztosítottsága a szülés napján is érvényben van, vagy az azt megelőző 42 napon belül szűnt meg. (Táppénzen lévőknél: 42 napon túl, de még a táppénz folyósításának ideje alatt, illetve annak megszűnését követő 28 napon belül szült.)

A tgyás annak az anyának is megítélhető, aki nem saját gyermeke jogán igényli, hanem örökbefogadási szándékkal vett nevelésbe csecsemőt. Őrá is ugyanazok a feltételek vonatkoznak, mint minden édesanyára, azzal a különbséggel, hogy ebben az esetben a szülés napja helyett a gondozásba vétel napját veszik figyelembe.

Nem jogosult a terhességi-gyermekágyi segélyre az az anya, aki a szülési szabadsága ideje alatt teljes keresetét megkapja, vagy aki – bármilyen jogviszonyban – kereső tevékenységet folytat (kivéve a személyi jövedelemadó alól mentes tiszteletdíjat, illetve a szerzői jogdíjakat).

Hol kell igényelni a tgyást?
A terhességi-gyermekágyi segélyt a biztosított személy a foglalkoztatójánál (munkáltató), egyéni vállalkozók a telephelyük szerint illetékes megyei egészségbiztosítási pénztárnál igényelhetik.

Mi szükséges az igényléshez?

Az igényléshez a következő dokumentumokat kérik:
orvosi igazolás, hogy a kismamát terhesállományba vették;

terhes gondozáson való megjelenést igazoló “A várandós nő gondozási könyve” (“kiskönyv”);
biztosítottságot igazoló tb-könyv;
szülést igazoló kórházi zárójelentés;
gyermek anyakönyvi kivonata (eredeti példány – ha a szülés napjától veszik igénybe a tgyás-t)
ha a kismama munkáltatója nem kifizetőhely, foglalkoztatói igazolás;
egyéni vállalkozóknak erre a célra kitöltött hivatalos nyomtatvány.

Összege – A terhességi – gyermekágyi segély összegét a szülési szabadság első napját megelőző naptári évben keresett, az egészségbiztosítási járulék alapját képező jövedelem napi átlagkeresetének alapján állapítják meg. Így beleszámítanak olyan nem rendszeres jövedelmek, mint a prémium, jutalom, végkielégítés is. Az összeg ennek az átlagkeresetnek a 70%-a.

Ha valaki biztosított volt ugyan, de nem rendelkezett az igénybevételt közvetlenül megelőzően 180 nap jövedelemmel (például tanulók esetében), akkor a jogosultság első napján érvényben lévő minimálbér kétszeresének a harmincad részét tekintik napi átlagkeresetnek.

Ha a biztosított rendelkezett jövedelemmel, de annak összege nem érte el az érvényes minimálbér kétszeresét, akkor a tényleges jövedelmet veszik figyelembe.

A terhességi-gyermekágyi segélyt havonta folyósítják, utólag, legkésőbb a tárgyhót követő hónap 10. napjáig.

Párhuzamosan is igényelhetők a támogatások?
Ha a kismama egyidejűleg jogosult táppénzre, terhességi-gyermekágyi segélyre, gyermekgondozási segélyre (gyes) és gyermeknevelési támogatásra (gyet), – a gyet-ben részesülők kivételével – közülük egyszerre akkor is csak egyet vehet igénybe. A folyósítás során azonban bármikor szabadon dönthet, hogy az őt megillető támogatások melyikét kívánja igénybe venni, illetve a folyósítás során – a korábban folyósított ellátás folyósításának megszüntetésével -válthat is egy másik támogatási formára.

A tgyás egyéb kedvezményei – A terhességi-gyermekágyi segély után nem kell egészségügyi hozzájárulást fizetni, időtartama beszámít a nyugdíjjogosultsághoz szükséges szolgálati időbe, és a támogatásban részesülő kismamák jogosultak maradnak az egészségbiztosítás szolgáltatásaira (ambuláns vagy fekvőbeteg-ellátás, stb.)

Változik a tgyás és a gyed

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...