Get Adobe Flash player

Szeretettel várlak! Csatlakozz!

Menű
Szülészet linkgyűjtemény
Szülészet magazin
Szeretettel várlak! Csatlakozz!


.
Azt szeretném, hogy megtaláld azt a dúlát,
aki mellett biztonságban és szeretetben érzed magad
a szülése
d előtt, alatt és után.
.

..

.
donalogo_whiteA világ legnagyobb dúlaszervezete a DONA International áll mögöttünk és segít minket abban, hogy mi DONA Dúlák legjobbak legyünk magunkért, értetek, a boldog és kiegyensúlyozott anyaságért és családokért…
.

Jó böngészést kívánok a honlapomon.

.

.

.

.
donalogo1

A DONA Doulák, folya­ma­to­san nem­zet­közi szintű oktatás­ban részesül­nek, Dézsi Réka, DONA Inter­na­ti­o­nal által minő­sí­tett dúla és tré­ner men­to­rá­lá­sá­val.

.

.
Min­dan­nyian azért tevé­keny­ke­dünk, hogy a szü­lés újra egy életre szóló élmény lehes­sen mind az anyá­nak, a babá­nak, mind a csa­lád többi tag­já­nak.
.
Sze­ret­nénk, ha min­den anya a szü­lése körül meg­ta­pasz­tal­hatná a fel­té­tel nél­küli elfo­ga­dást, bizal­mat és sze­re­te­tet, ami hoz­zá­se­gíti Őt ahhoz, hogy ezt adja tovább gyer­me­ké­nek, csa­lád­já­nak.
.
Ahogy a test­nek szük­sége van támo­ga­tásra a szü­lés alatt az orvo­sok, szü­lésznők által úgy a lélek­nek is nél­kü­löz­he­tet­len a támo­ga­tás az apa és a dúla által.
.
Ha úgy érzed, szük­séged van támo­gatá­sunkra, segít­ségünkre, sze­re­te­tünkre, vedd fel velünk a kapcsolatot!

.

 

.

Felkészítés a várandóságra és az anyaságra

Professzionális szüléstámogatás

dula3Read More

Vajúdás segítés

dula5Read More