Get Adobe Flash player

Szeretettel várlak! Csatlakozz!

Menű
Szülészet linkgyűjtemény
Szülészet magazin
Szeretettel várlak! Csatlakozz!

Párhuzamosan is igényelhetők a támogatások?
Ha a kismama egyidejűleg jogosult táppénzre, terhességi-gyermekágyi segélyre, gyermekgondozási segélyre (GYES) és gyermeknevelési támogatásra (GYET), – a GYET-ben részesülők kivételével – közülük egyszerre akkor is csak egyet vehet igénybe. A folyósítás során azonban bármikor szabadon dönthet, hogy az őt megillető támogatások melyikét kívánja igénybe venni, illetve a folyósítás során – a korábban folyósított ellátás folyósításának megszüntetésével -válthat is egy másik támogatási formára.

Gyermeknevelési támogatás – GYET
A legalább három kiskorú gyermeket saját háztartásban nevelő szülőknek a gyes lejárta után is jár egyfajta állami segítség. Családtámogatási ellátásokról szóló sorozatunk utolsó részének fókuszában: a gyermeknevelési támogatás.

Mi az a gyermeknevelési támogatás?
A gyermeknevelési támogatás a családi támogatások egy formája, amelyet havi rendszerességgel, meghatározott összegben folyósítanak a jogosultaknak. (Tulajdonképpen a gyes meghosszabbítása a jogosultságot meghatározó feltételek alapján.)

Ki jogosult a GYET-re?
A gyermeknevelési támogatást az a szülő, nevelőszülő illetve gyám veheti igénybe, aki saját háztartásában egyidejűleg legalább három kiskorú gyermeket nevel.

A támogatás a legkisebb gyermek három éves korától a nyolcadik életéve betöltéséig vehető igénybe.

Hol kell igényelni a GYET-et?
Amennyiben az igénylő munkáltatója rendelkezik családtámogatási kifizetőhellyel, ott kell igényelni. Annak hiányában a lakóhely szerint illetékes Magyar Államkincstár Megyei Területi Igazgatóságánál.

Mi szükséges az igényléshez?

Az igényléshez a következő dokumentumokat kérik:
– “Igénybejelentés családtámogatási ellátásokra” című formanyomtatvány és a
– 4. számú pótlap;
– az igénylő személyi igazolványa, lakcímkártyája, adóazonosító jelét tartalmazó kártyája, valamint a magánnyugdíjpénztári belépési nyilatkozat záradékolt példánya;
– a gyermek(ek) születési anyakönyvi kivonatának eredeti példánya;
– a szülővel együtt élő házastárs igénylőnek a házassági anyakönyvi kivonatát;
– az igénylő gyámnak a gyámhatóság gyámrendelő határozatát.

Összege
A gyermeknevelési támogatás összege megegyezik a gyes összegével – vagyis az érvényben lévő öregségi nyugdíj legkisebb összegével. Ez 2007. január 1-től megállapított esetekben 26.830,- Ft, 2007. február 15-től megállapított esetekben 27.130,- Ft havonta. Az összeg a gyermekek számától független.

Munka és a gyet
A gyetben részesülő személyek kereső tevékenységet legfeljebb napi 4 órában dolgozhatnak – kivéve az otthon végezhető munkákat, illetve ha a felek megállapodása alapján a jogosultat rendes munkaidőben kizárólag szombaton és vasárnap részmunkaidőben foglalkoztatják oly módon, hogy a rendes és rendkívüli munkaidejének együttes mértéke egy naptári héten a 20 órát nem haladja meg.

[origo]

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...