Get Adobe Flash player

Szeretettel várlak! Csatlakozz!

Menű
Szülészet linkgyűjtemény
Szülészet magazin
Szeretettel várlak! Csatlakozz!

Frissítve: 2013.11.04

 

clothes

Egyszeri anyasági támogatás (egyszeri juttatás)


Mi az, az anyasági támogatás, avagy a kelengyepénz?
  – Az anyasági támogatás a családtámogatási ellátások egyik, jövedelemnek nem minősülő formája, amelyet egyszeri összegben folyósítanak, hogy megkönnyítsék a családok gyermekneveléssel járó, anyagi terheit.

Anyasági támogatásra jogosult a szülést követően:
– Az anya, aki terhessége alatt legalább négy alkalommal
– koraszülés esetén legalább egyszer – terhesgondozáson vett részt.

(Ha az anya hitelt érdemlően igazolni tudja, hogy a terhesség alatt legalább 5 hónapig egybefüggően külföldön tartózkodott, akkor ezt nem kell igazolni. A gyakorlatban ez elég nehézkes, legfeljebb nem uniós országnál merülhet fel az útlevélbe nyomott pecsétekkel történő igazolást).

– Az anyasági támogatás a jogosultat akkor is megilleti, ha a gyermek halva született, ebben az esetben a halvaszületés tényét bizonyító okiratot csatolni kell.

– Az örökbefogadó szülő, ha a szülést követő 180 napon belül az örökbefogadást jogerősen engedélyezték.

– A gyám, ha a gyermek a születését követően 180 napon belül – jogerős határozat alapján – a gondozásába kerül.

Összefoglalva:
Magyar állampolgárokon kívül anyasági támogatást igényelhetnek Magyarországon a bevándorlási vagy letelepedési engedéllyel rendelkező, továbbá a magyar hatóság által menekültként elismert személyek; illetve az Európai Unió területén élő magyar állampolgárok. Anyasági támogatást legkésőbb a szülést követő 180. napig lehet igényelni. Érdemes mielőbb benyújtani az igénylést, mert a határidő elmulasztása jogvesztő érvényű, így visszamenőleg nem igényelhető.

Mikor nem jár?

Nem jár anyasági támogatás, ha:
a szülők a gyermek születését megelőzően nyilatkozatban hozzájárultak a gyermek örökbefogadásához,
– a megszületett gyermek a gyámhatóság jogerős határozata alapján családból kikerülést eredményező gyermekvédelmi gondoskodásban részesül.

Ha azonban,
– a gyermek örökbefogadásához való hozzájárulásról szóló nyilatkozatot visszavonták
– a családból kikerülést eredményező gyermekvédelmi gondoskodást megszüntetik, és a továbbiakban az anya gondoskodik a gyermek neveléséről

az anyasági támogatás – a szülést követő 180 napon belül benyújtott igény esetén – megilleti a jogosultat. Ezekben az esetekben az igénybejelentéssel egyidejűleg be kell mutatni

– a gyermek örökbefogadásához való hozzájárulás visszavonásáról szóló nyilatkozat másolatát, illetve
– a családból kikerülést eredményező gyermekvédelmi gondoskodás megszüntetéséről szóló gyámhatósági határozatot.

Hol kell igényelni?
– A szülést követő 180 napon belül az igénylő lakóhelye szerint illetékes Magyar Államkincstár Családtámogatási Irodájánál. Ha anyuka igényli a családi pótlékot, akkor ezt érdemes összekötni az anyasági támogatás igénylésével, családi pótlékot viszont csak az igénybejelentést megelőző 2. hónap 1. napjáig lehet visszamenőleg igényelni, úgyhogy inkább ezt a dátumot tartsuk szem előtt az anyasági támogatásnál is.

– 2008. január 1. óta  – az orvosi igazolások, dokumentációk kivételével -elegendő az okmányok másolatát benyújtani, nem szükséges az eredeti iratokat mellékelni. Ez az egyetlen családtámogatási forma, amelyet NEM lehet elektronikusan igényelni, tehát ügyintézni csak személyesen vagy postai úton lehet.

A családtámogatási irodák elérhetőségei. Ahol a munkáltatónál működik családtámogatási kifizetőhely (2008-tól már csak a rendvédelmi szerveknél), ott a családtámogatási kifizetőhelyen kell igényelni.

Mi kell az igényléshez?
A terhesgondozást végző orvos igazolása arról, hogy szükséges alkalommal részt vett a terhesgondozáson (nem a terhes kiskönyv, hanem egy külön igazolás intézményi és orvosi bélyegzővel, csak az orvostól jó az igazolás, védőnő ilyet nem tud adni )
– Kitöltött igénybejelentő
– Az igénylő
– személyi igazolványa
– lakcím kártyája
– TAJ kártyája
– bankszámla szerződése vagy bankszámla számát igazoló dokumentum (pl. utolsó havi kivonat felső része lemásolva), ha valaki átutalással kéri
– A gyermek(ek)
– TAJ kártyája
– születési anyakönyvi kivonata

Összefoglalva:  Az egy példányban kitöltött:
“Igénybejelentés családtámogatási ellátásokra”, és az “5. számú pótlap” nevű  formanyomtatványok mellé csatolni kell:
– a terhesgondozást végző orvos igazolását, hogy az anya terhessége alatt legalább négy alkalommal megjelent a terhesgondozáson;
– a gyermek születési anyakönyvi kivonatának eredeti példányát és a  TAJ-számát;
– az igénylő személyi igazolványát, lakcímkártyáját, adóazonosító jelét tartalmazó kártyáját és TAJ-számát;
– örökbefogadó szülő vagy gyám esetén a jogerős határozat másolatát.

Nem hagyományos esetekben szükség van a következő iratokra is:
gyám általi igénylés esetén a gyámhatóság jogerős határozat másolata arról, hogy a gyermek a gyám gondozásába került
– örökbefogadott gyermek esetén az örökbefogadás engedélyezéséről szóló jogerős határozat másolata
– ha az anya a támogatás felvételét megelőzően meghalt, az anya halotti anyakönyvi kivonata

Mennyi az összege?
– Összege a gyermek születésének időpontjában érvényes öregségi nyugdíj legkisebb összegének 225 százaléka (2013-ban: 64.125 Ft),
– ikergyermekek esetén gyermekenként 300 százaléka (2013-ban: 85.500 Ft/gyermek).


Ez nettó összeg, semmit nem vonnak belőle, bevallani sem kell.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...